Ana Sayfa Yap | Sık Kullanılanlara Ekle  |  İletişim 

 ANA SAYFA              HAKKIMIZDA              HİZMETLERİMİZ              İSTANBUL SMMM ODASI               TÜRMOB               İLETİŞİM

Vergi Takvimi               Pratik Bilgiler             Resmi Gazete                T.C. Kimlik No                İnternet Vergi Dairesi               Dilekçematik               E-Beyanname            E-Bildirge

 
 
MENÜ
  ANA SAYFA
  HAKKIMIZDA
  HİZMETLERİMİZ
  DUYURULAR / YAZILAR
  MÜKELLEF BİLGİ PANOSU
  GÜNCEL MEVZUAT
  BASINDAN YAZILAR
  MUHASEBE STANDARTLARI
  SMMM-YMM ODALARI
  TİCARET SİCİL GAZETESİ
  MORTGAGE
  KOSGEB MEVZUATI
  TEK DÜZEN HESAP PLANI
  BASEL II
  ÜCRETSİZ PROGRAMLAR
  İSTANBUL REHBERİ
  EKONOMİ HABERLERİ
  DIŞ TİCARET MEVZUATI
  DANIŞTAY KARARLARI
  YARGITAY KARARLARI
  DİLEKÇEMATİK
  İLETİŞİM FORMU
 
 
 
PRATİK BİLGİLER
» Amortisman Sınırı
»
Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
»
Emlak Vergisi Oranları
»
Fatura Düzenleme Sınırı
»
Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
»
Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
»
Yıllık Ücretli İzinler


DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN
 
 
 
MUHASEBE STANDARTLARI
» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ....

DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN
 
 
 
RESMİ GAZETE
 

 DUYURULAR

e-fatura bilgilendirme

VERGİ SİRKÜLERİ

 

E-FATURAYA İLİŞKİN HATIRLATMA

421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında;

1- Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar ile,

2- Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler  ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar,

01.09.2013 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurmak ve en son 01.01.2014 tarihinde ise e-fatura düzenlemek  ve almak zorundadır.

Söz konusu listelerde yer alan mükelleflerden 2011 takvim yılı içinde mal alışı yapanlar, satın aldıkları malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları esas alınarak elektronik fatura uygulamasına dahil olacaklardır.

          E-Fatura Uygulaması Yöntemleri

E-Fatura uygulamasına geçecek olan mükellefler aşağıdaki 3 yöntemden birini seçmelidir.

A ·         E-Fatura Portalı

B ·         Entegrasyon (Bilgi İşlem Sistemlerinin GİB Entegrasyonu)

C ·         Özel Entegratör (Servis Sağlayıcı)

E-Fatura uygulamasında yapılan son değişiklikler aşağıda anlatıldığı gibidir :

         e-Fatura uygulamasında 01.09.2013 tarihine kadar özel entegratör seçimi yapılıp, kullanıcı hesabı açılarak e-Fatura uygulamasına başlama süreci 31.12.2013 olarak değiştirilmiştir.

        Mükellefler, belirlenen yöntemler arası her zaman geçiş yapabileceklerdir.

          e-Fatura uygulamasında "Özel Entegratör" yöntemini kullanacak mükelleflerin, kullanıcı hesapları özel entegratör kullanıcı hesabını tanımlayana kadar aktif edilmeyecektir.

          e-Fatura uygulamasında “Entegrasyon” yönetimini kullanacak mükellefler, entegrasyon hazırlığı tamamlanana kadar, portal hesapları aktif edilmeyecektir.

         e-Fatura uygulamasına başlama zamanını kolaylaştırmak ve süreci kısaltmak adına "Elektronik Başvuru" seçeneği eklenmiştir.

Elektronik başvuru: e-Fatura uygulamasına "Elektronik başvuru" yapmak isteyen mükellefler/temsilcileri, www.efatura.gov.tr adresinden ilgili bağlantıdan gerekli belgeleri doldurularak kısa sürede başvuru yapabilecektir.

Yukardaki açıklamalar gereği şirketinizin e-fatura kullanma zorunluğu var ise, 01.09.2013 tarihine kadar internet üzerinden başvuruda bulunup, 01.01.2014 tarihinden itibaren e-fatura kullanmak zorunda olduğunuzun bilinmesini ve bilgisayar yazılımlarının hazırlattırılmasını özellikle hatırlatırız.

Saygılarımızla,

Bedrettin İpekli – Çilem Çorak Koç

Can Muhasebe-Müşavirlik Bürosu

Tel   :  0212-320 95 24

Gsm: 0532-795 42 12

Ekleri: 1. 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu Kapsamında madeni yağ lisansına sahip olan  

Mükellefler listesi   http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5015.doc

            2. 4760 Sayılı ÖTV Kanunu III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal edenler listesi

                                                http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4760.doc

421 Sayılı VUK kapsamında zorunlu olarak Elektronik Fatura kesmek zorunda olan mükellefler başvurularını iki şekilde yapabilirler;


a.Posta yoluyla

a.1. Aşağıdaki belgeleri hazırlayarak;

Gelir İdaresi Başkanlığı _
Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı(I)
İlkadım Cad. 06450 Dikmen/ANKARA"_
adresine göndermeleri gerekmektedir.

§  Yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanmış "e-Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi"
http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/e-FaturaBasvuruFormuVeTaahhutnamesi.pdf

§  Yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanmış "Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi"
http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/ElektronikMaliMuhurSertifikaSahibiTaahhutnamesi.pdf

§  Şirket kuruluş sözleşmesi Ticaret Sicil Gazetesinde 01.10.2003 tarihinden önce yayımlanmış ise ilgili ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneği veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi, (Sonradan unvan değişikliği yapılması halinde en son unvanın ilan edildiği ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneği veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi)

§  Başvuru formuna tüzel kişi mükelleflerin adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren noter onaylı imza sirküleri örneği veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi.

a.2. Başvurusu kabul edilenlere;

§  Mali Mühür sertifikalarını TÜBİTAK-UEKAE Kamu Sertifikasyon Merkezinden temini işlemlerine başlayabilecekleri bilgisi verilir.

§  Bedeli KAMU SM hesabına yatırılan sertifikalar KAMU SM tarafından başvuru sahibi tüzel kişilere teslim edilir.

b. Elektronik ortamda

Elektronik ortamdan başvuracak olanlar https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/mm.go linkinden veya G.İ.B.’lığı e-Fatura web başvuru başlığı altında “Elektronik Başvuru için Tıklayınız” linkine tıklayarak başvuru sayfalarına erişebilirler.

Elektronik başvurunun nasıl yapılacağı Elektronik Başvuru Rehberinde detaylı olarak açıklanmıştır.
http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/ElektronikBasvuruRehberi.pdf

c. Başvuruda dikkat edilmesi gerekenler

Posta yoluyla veya elektronik olarak doldurulan başvuru formalarında “Başvuru Yöntemi” sorusunda aşağıdaki seçeneklerden birini seçmelisiniz;

* GİB Portal
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından "
www.efatura.gov.tr" internet adresinden ücretsiz olarak sunulan bir e-fatura uygulaması hizmetidir. e-Fatura Uygulamasını entegrasyon yolu ile kullanma konusunda yeterli alt yapıya sahip olmayan kullanıcıların uygulamadan yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Az sayıda fatura kesen mükellefler için uygun olan Portal, e-Fatura Uygulamasına ait temel fonksiyonları bünyesinde barındıran bir web uygulamasıdır. Az sayıda e-fatura kesecek mükellefler tarafından tercih edilmelidir.
KamuSM tarafından mali mühür sertifikası ve şifreleri teslim edilen mükelleflerin portal hesapları aktive edilir.

* Entegrasyon
Entegrasyonu Yöntemi, kendilerine ait bilgi işlem sistemini Başkanlığın sistemine entegre ederek 7/24 kesintisiz bağlantı sağlayabilecek mükelleflerin kullanabilmeleri amacıyla geliştirilmiştir.

Mükellefler başvuru dilekçesinde belirtmek şartıyla, entegrasyon çalışmaları tamamlanana kadar Portal hesaplarının kapatılması talep edebilirler. Bu süre hiçbir hal ve koşulda 421 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirtilen 31.12.2013 tarihini geçemez. Bu tarihe kadar entegrasyonunu tamamlayamayan mükelleflerin faturalarını GİB Portal üzerinden düzenlemeleri zorunludur.

e-Fatura uygulamasına başvuru yaptıktan ve TÜBİTAK - KamuSM tarafından mali mühür sertifikası ve şifreleri teslim edildikten sonra mükellefler Entegrasyon İşlemleri bölümünden BİS Raporu ve test tanım formunu elektronik ortamda doldurarak göndeririler.

* Özel Entegrasyon (Özel Entegratör)
Kendilerine ait bilgi işlem alt yapısı yetersiz olan ve çok sayıda fatura düzenleyen mükellefler, teknik yeterliliğe sahip bir özel entegratörün bilgi işlem sistemi vasıtasıyla elektronik fatura gönderip alabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan özel entegrasyon izni almış olan kurumların listesine
http://www.efatura.gov.tr/efaturaozelentegratorlerlistesi.html linkinden ulaşılabilir.

e-Fatura uygulamasına başvuru yaptıktan ve TÜBİTAK - KamuSM tarafından mali mühür sertifikası ve şifreleri teslim edilen mükellefler G.İB.’ndan izin almıuş kurumlardan birine başvuru yaparak e-Fatura uygulamasına dahil olabilir.

31.12.2013 tarihine kadar herhangi bir özel entegratör aracılığıyla kullanıcı hesabı e-Fatura Uygulamasına tanımlanmamış mükelleflerin 31.12.2013 tarihi itibariyle portal hesapları aktive edilir.

 

 

 

 

 

 

 

 


                                       


BEDRETTİN İPEKLİ - SMMM

Adres:
     Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:13 No. 2347 Okmeydanı Şişli / İSTANBUL
Tel:           0 212 - 320 95 24
Faks:
        0 212 - 320 95 24
E-Posta:  muhasebe@canmuhasebe.comHer hakkı saklıdır. 2011 www.canmuhasebe.com

Web Tasarım: 
www.MuhasebeTR.com